مهلت ارسال مقالات 18 بهمن 96
مهلت واریز هزینه ها 20 بهمن 96
برگزاری 18 اسفند 96
  
صفحه اصلی > اعضای هیات علمی
.: اعضای هیات علمی

1_حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی مطهری،(کمیته علمی مرکز سروش حکمت)

2_حجت الاسلام والمسلمین دکتر جواد ترکاشوند،(استاد حوزه و دانشگاه)

3_حجت الاسلام والمسلمین سید محمود مرتضوی هشترودی.( رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی)

4_حجت الاسلام دکتر یحیی جهانگیری سهروردی(معاون فرهنگی و ارتباطات دانشگاه مذاهب اسلامی)

5-حجت الاسلام والمسلمین دکتر کریم خانمحمدی(هیأت علمی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام)

6- حجت الاسلام والمسلمین دکتر خلیل امیری زاده (مدیر پژوهش دبیرخانه انجمن های علمی)

7- حجت الاسلام والمسلمین منصور سهروردی (دبیر انجمن مطالعات سیاسی )

8- حجت الاسلام دکتر حسن یوسف زاده. ( دبیر علمی انجمن مطالعات اجتماعی حوزه علمیه)

9- حجت الاسلام دکتر عبدالحسین مرادی کوپایی،(استاد حوزه و دانشگاه)

10- حجت الاسلام والمسلمین دکتر صالح مازنی ( استاد حوزه و دانشگاه)

11- آیت الله سید محمد واعظ موسوی،(رئیس انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه علمیه)

12- حجت الاسلام والمسلمین دکتر جعفر ابراهیم زاده شرمه (استاد حوزه و دانشگاه)